cart
0
Member photo

Mgr. Jiří Šoukal

E-mail: soukal@mua.cas.cz

Phone: +420 286 010 579

Room: B 209

Specialization

 • T. G. Masaryk
 • History of Scientific Institutions in Czechoslovakia after 1952

Vzdělání

 • 2013: Mgr., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2021: PhD., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Odborné zaměření

Dějiny volného času za první republiky, dějiny vědeckých institucí po roce 1945

Výzkumné projekty

 • GA ČR, 2017–2019, Habitus českých vědců v letech 1918–1968. Příklad dvou generací, GA ČR, 2017–2019, člen týmu.
 • GA ČR, č. 2020–2022, Dějiny výživy a stravování v českých zemích 1945–1970, člen týmu.
 • GA ČR, 2023–2025, Symboly vědy 1945–1970, člen týmu.

 

Publikační činnost

(zde viz kompletní přehled publikační činnosti v MÚA AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010

Odborné knihy

 • Franc, Martin ; Havlas, Zdeněk ; Šoukal, Jiří. Dějiny Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Praha : Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, 2013. 291 s. ISBN 978-80-87782-12-5 (MÚA), 978-80-86241-49-4 (ÚOCHB)
 • Šoukal, Jiří. Slasti a strasti letních bytů. Život na letních bytech a v letních vilách v éře první republiky. Academia, Praha 2016. ISBN 978-80-200-2611-8
 • Dvořáčková, Věra – Mádlová, Vlasta – Šoukal, Jiří a kolektiv: Věda pod Rokoskou. Dějiny Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a jeho předchůdců. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2018. 231 s. ISBN 978-80-87782-88-0; ISBN 978-80-907299-0-2 
 • Dvořáčková, Věra – Mádlová, Vlasta – Šoukal, Jiří a kolektiv: Science below Rokoska Hill. History of the Institute of Rock Structure and Mechanics of the CAS and its predecessors. Rev. transl. - Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR: Praha: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, 2019. 231 s. ISBN 978-80-88304-14-2; ISBN 978-80-907299-1-9
 • Franc, Martin - Dvořáčková, Věra - Kunštát, Miroslav - Jůnová Macková, Adéla - Kábová, Hana - Šoukal, Jiří - Gecko, Tomáš - Hudek, A. - Míšková, Alena - Brádlerová, Daniela - Boháček, Jan - Josefovičová, Milena - Těšínská, Emilie - Hermann, Tomáš - Sommer, Vítězslav - Mervart, Jan - Kmochová, Nataša: Dějiny Československé akademie věd I. 1952–1962. Praha: Academia: Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2019. 831 s. ISBN 978-80-200-3053-5; ISBN 978-80-88304-17-3.
 • Franc, Martin a kolektiv: Habitus českých vědců 1918–1968. Příklad dvou generací. Praha: MÚA AV ČR, 2021. 509 s. ISBN 978-80-88304-65-4.
 • Dvořáčková, Věra a kolektiv: Stavbám na kloub. Stoleté dějiny Ústavu teoretické a aplikované mechaniky. Praha: ÚTAM AV ČR, MÚA AV ČR, 2021. 327 s. ISBN 978-80-88304-61-6

Studie v odborných knihách

 • Šoukal, Jiří. Dovolená na letním bytě, in: Štemberk, Jan a kolektiv. Kapitoly z dějin cestovního ruchu. Vysoká škola obchodní v Praze, Praha 2012, s. 115–131. ISBN 978-80-86841-39-7

Studie v recenzovaných časopisech

 • Šoukal, Jiří. The Phenomenon of Summer Flats. Prager wirtschafts- und socialhistorische Mitteilungen = Prague Economic and Social History Papers, volume 15 (2012), s. 61–71. ISSN 1803-7518
 • Šoukal, Jiří; Vančurová, Silvie. Cestování Čechů na jihoslovanské pobřeží ve 20. letech 20. století. Historická sociologie, roč. 6 (2014), č. 2, s. 63–78. ISSN 1804-0616
 • Šoukal, Jiří. Prázdninové osady v době první republiky. Kuděj, časopis pro kulturní dějiny, roč. 16 (2015), č. 1–2, s. 53–73. ISSN 1211-8109
 • Šoukal, Jiří. Vysoké školy proti centralizaci vědy? Vztah ČSAV a Přírodovědecké fakulty UK v Praze na pozadí chemického výzkumu v 50. a 60. letech 20. století. Práce z dějin Akademie věd, roč. 7 (2015), č. 2, s. 193–205. ISSN 1803-9448
 • Šoukal Jiří. Mezi resortem a ČSAV. Vznik hornického ústavu ČSAV. Práce z dějin Akademie věd, roč. 9 (2017), č. 2, s. 19–40. ISSN 1803-9448
 • Šoukal, Jiří. Univerzitní profesoři na letním bytě v první polovině 20. století. Historická geografie. Roč. 44, č. 2 (2018), s. 195-216. ISSN 0323-0988