cart
0

Vychází unikátní kniha Dějiny města Zlína

Devětadvacet odborníků včetně pracovníků MÚA Martina France, Martina Jemelky a Rudolfa Kučery se pět let podílelo na vzniku dosud nejkomplexnější publikace, která mapuje vývoj Zlína od jeho počátků až do roku 2000. Dvousvazková monografie nazvaná Dějiny města Zlína byla za účasti vedení města a části autorského týmu slavnostně uvedena v úterý 19. září v Kolektivním domě. Unikátní monografie, kterou zdobí dosud nepublikované fotografie, vzbuzuje úctu i čtyřmi kilogramy váhy.

„Publikace je jedinečná svým rozsahem, hloubkou i unikátním zpracováním. Její uvedení je vyvrcholením několika let práce autorského týmu v čele s ředitelem Státního okresního archivu Zlín Davidem Valůškem. Věřím, že ji ocení nejen Zlíňané, ale že pomůže také k rozšíření povědomí o bohaté historii města v celém regionu,“ uvedl primátor Jiří Korec.

První vydání unikátní monografie vyšlo pouze v limitovaném počtu jednoho tisíce kusů, což ji činí ještě vzácnější. Také proto se očekává zájem laické i odborné veřejnosti. „Součástí publikace je například nejstarší a dosud nezveřejněná fotografie města z roku 1879. Za nejpodstatnější inovaci ovšem považuji pohled na město v jeho dějinném vývoji se všemi proměnami,“ uvedl ředitel Státního okresního archivu Zlín a hlavní redaktor publikace David Valůšek. „Nevykreslujeme jej černobíle, ale snažíme se vhlédnout do jednotlivých epoch a vysvětlit to podstatné, co mnohdy ovlivňuje i náš dnešní život. Myslím, že vůbec poprvé se podařilo popsat složité, a přitom pestrobarevné a mnohovrstevnaté dějiny Zlína ve 20. Století,“ dodal Valůšek.

Monografie Dějiny města Zlína je k dostání v Městském informačním a turistickém středisku na náměstí Míru 12 (budova radnice), v Infopointu Památníku Tomáše Bati, v showroomu Živého Zlína na nádvoří zámku Zlín a také online na shop.kulturazlin.cz. Cena monografie je 2999 Kč.

Tento text je převzat z oficiálních stránek statutárního města Zlín.

Photo gallery

Related content

People

member__photo
Oddělení dějin Akademie věd
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin

Photo gallery