cart
0

Čeští vědci v exilu 1948-1989

Provider
AV ČR
Project code
IAAX00630801
Project type
Badatelské granty
Year of start
2008
Year of completion
2011
Researcher in MÚA
Milena Josefovičová
Beneficiary
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Participants
Fyzikální ústav AV ČR; Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Mikrobiologický ústav AV ČR

Jedním z negativních jevů, které zásadně postihovaly českou vědu v období komunistického režimu, byl odchod významné části vědecké obce do exilu. Tento jev zatím nebyl systematicky prozkoumán a přes svou závažnost zatím zůstává na pokraji zájmu historiků. Předkládaný projekt se zaměřuje jednak na otázku příčin a důsledků českého vědeckého exilu 1948-1989, jednak na cílovou skupinu českých pracovníků ČSAV, kteří emigrovali v letech 1952-1989. Projekt bude řešen celkem ve třech rovinách: A. Heuristická: Na základě archivního výzkumu sestavit pokud možno úplnou databázi českých vědců, kteří odešli do exilu, a shromáždit archivní podklady ke sledování jejich životních osudů. B. Encyklopedická: pro popularizační i badatelské cíle připravit encyklopedii s výstižnými hesly o cca 80 českých exilových vědcích. C. Interpretační: vyhodnotit a posoudit fenomén vědeckého exilu s využitím nových metodologických nástrojů a s ohledem na komparaci se situací v jiných totalitních zemích.