cart
0

Dějiny Československé akademie věd (1953–1992)

Provider
MÚA AV ČR
Project type
Interní projekty
Researcher in MÚA
Martin Franc

Cílem dlouhodobého projektu je výzkumu vývoje celé instituce, stejně jako proměny sboru členů a vedení Československé akademie věd v širokém politickém a společenském kontextu. Projekt zároveň reflektuje vývoj vybraných důležitých vědeckých pracovišť a některých společných pracovišť a zařízení. Velká pozornost je věnována otázce mezinárodních kontaktů a biografiím nejvýznamnějších osobností ve vedení ČSAV.