cart
0

Edvard Beneš: Cesta demokracie 1935 - 1938

Provider
GA ČR
Project code
GA409/04/0179
Project type
Standardní projekty
Year of start
2004
Year of completion
2006
Researcher in MÚA
Richard Vašek
Beneficiary
Masarykův ústav AV ČR
Cílem předkládaného projektu je vypracování přesně ohraničeného a zároveň reprezentativního souboru projevů, přednášek, článků a rozhovorů prezidenta Edvarda Beneše z let 1935-1938. Podobný komplexní soubor není dosud k dispozici. Analýza tohoto pramenného materiálu bude východiskem pro poznání veřejné činnosti prezidenta Beneše v posledních letech existence demokratického Československa před 2. světovou válkou. Hlavním výstupem projektu by měla být ucelená edice prezidentových projevů a textů zlet 1935-38, provázená původní studií, která by mohla čerpat i z nezveřejněných dokumentů.