cart
0

Evropa a stát: Mezi barbarstvím a civilizací

Provider
AV ČR
Project type
Strategie AV21
Year of start
2015
Year of completion
2021
Beneficiary
Archeologický ústav AV ČR, Praha
Participants
Archeologický ústav AV ČR, Brno; Etnologický ústav AV ČR; Filosofický ústav AV ČR; Historický ústav AV ČR; Knihovna AV ČR; Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Orientální ústav AV ČR; Slovanský ústav AV ČR; Sociologický ústav AV ČR; Ústav pro českou literaturu AV ČR; Ústav dějin umění AV ČR; Ústav pro jazyk český AV ČR; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; Ústav státu a práva AV ČR

Organizace společnosti a její nástroje. Formování a destrukce civilizačních procesů. Právní, filosofické, etické a náboženské reflexe státu. Kultura, umění a stát. Evropský stát v mimoevropských kontextech.