cart
0

Filozofie náboženství T. G. Masaryka

Provider
GA ČR
Project code
GA401/00/P022
Project type
Standardní projekty
Year of start
2000
Year of completion
2001
Researcher in MÚA
Daniel Toth
Beneficiary
Archiv AV ČR
Těžiště navrhovaného projektu spočívá v odkrytí vztahu Masaryka k náboženství. Masarykova filozofie náboženství má několik rovin, které chce projekt koncipovat. Jde o Masarykův vztah k náboženské praxi a náboženskému životu. Jde o Masarykův vztah k církvím a náboženským společnostem. Projekt chce odkrýt Masarykův vztah k teologii a v širším kontextu koncipovat pojetí vztahu vědy a teologie u Masaryka. Projekt má osvětlit cíle a obsahy církevní politiky a světské politiky tak, jak je chápaI Masaryk ve své době. V české filozofii náboženství nebyl doposud soustavně zpracován Masarykův vztah k náboženství a Masarykova filozofie náboženství jako celek. Podstata projektu spočívá ve splnění konkrétního úkolu zpracování Masarykovy filozofie n1áboženství.