cart
0

Formy a funkce komunikace

Provider
AV ČR
Project type
Strategie AV21
Year of start
2015
Year of completion
2020
Beneficiary
Filosofický ústav AV ČR
Participants
Psychologický ústav AV ČR; Historický ústav AV ČR; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR; Sociologický ústav AV ČR; Orientální ústav AV ČR; Ústav státu a práva AV ČR; Ústav pro jazyk český AV ČR; Ústav dějin umění AV ČR; Ústav pro českou literaturu AV ČR; Ústav informatiky AV ČR; Masarykův ústav a Archiv AV ČR; Etnologický ústav AV ČR; Fyzikální ústav AV ČR; Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR; Knihovna AV ČR

Analyzovat formy, nástroje a rizika veřejné komunikace. Zkoumat roli komunikace a sociální interakce ve vývoji osobnosti. Ukázat historické podoby a proměny komunikace. Navrhnout nové způsoby formální analýzy a modelování komunikace. Analyzovat možnosti a funkce mezioborové komunikace a dialogu mezi vědou a společností. Zkoumat komunikativní potenciál umění.