cart
0

Jan Lucemburský a Bona Lucemburská jako mecenáši Guillauma de Machaut. Intence a recepce Machautova díla v historickém kontextu

Provider
GA ČR
Project code
GA19-07473S
Project type
Standardní projekty
Year of start
2019
Year of completion
2022
Researcher in MÚA
Jana Fantysová Matějková
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

V 1. pol. 14. stol. se český král Jan a jeho dcera Jitka-Bona stali výlučnými mecenáši básníka a hudebníka Guillauma de Machaut, který pro ně složil řadu básnických a hudebních skladeb, jež jsou sebrány v iluminovaném rkp. BN ms. fr. 1586. Tato díla dosud nebyla studována z hlediska jejich objednavatelů, přestože v některých z nich mecenášové vystupují jako postavy. Otázkami, proč byla tato fikční díla objednána a jaký mají k mecenášům vztah, se dosud nikdo nezabýval. Projekt navrhuje novou tematickou analýzu těchto děl, rekonstrukci historického kontextu a komparaci Machautových děl s jinými díly, která vznikla v prostředí lucemburského dvora. Zodpovězení otázek intence a recepce Machautových děl má násobný přínos. Stanou se novým pramenem pro lucemburskou dobu, doplní naše poznání o dosud neznámé kulturně-historické skutečnosti a umožní zároveň lépe porozumět Machautově tvorbě, protože jenom díky „historickému“ přístupu lze odlišit doslovnou, figurativní, popř. spirituální rovinu významu díla.