cart
0

Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800

Provider
MK
Project code
DG16P02H015
Project type
Program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II)
Year of start
2016
Year of completion
2020
Researcher in MÚA
Marta Hradilová
Beneficiary
Knihovna AV ČR
Participants
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Cílem projektu je vytvoření virtuálního prostředí pro výzkum kulturního dědictví, konkrétně dějin české knižní kultury do roku 1800. Webový portál, který bude plnit funkci základní infrastruktury pro knihovědu a příbuzné obory, bude integrovat relevantní elektronické informační zdroje vytvářené v paměťových a výzkumných institucích, které dosud nebyly provázány. Především jde o dvě větve české retrospektivní bibliografie, a to jak jazykově českých knih, tak cizojazyčných bohemik. Dále jde o zdroje k bohemikálním rukopisům. Všechny zdroje budou obsahovat odkazy na digitalizované dokumenty. Sjednocení selekčních údajů v jednotlivých databázích a jejich kompletace je předpokladem integrace, která proběhne prostřednictvím vyhledávacího rozhraní systému VuFind. Záznamy týkající se tiskařské produkce se stanou podkladem pro zcela nový edukativní a výzkumný nástroj, jímž bude Mapa tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800. Tato mapa interaktivním způsobem zpřístupní dnes známou českou tiskařskou produkci na území dnešní České republiky s možností selektivního zobrazení podle geografického a/nebo časového hlediska a nabídne také její grafickou analýzu z hlediska jazykové a tematické skladby. Do portálu bude zapojena také internetová Encyklopedie knihy v českém středověku a raném novověku. Jejím cílem je zařadit výsledky výzkumu knižní kultury do všeobecně dostupného systému využitelného pro vzdělávací účely na více úrovních. Součástí projektu je i realizace výstavy vizuálně atraktivních iluminovaných modlitebních knih z pozdního středověku, která ukáže proces jejich vzniku a přiblíží přechod od rukopisu k tištěné knize jako novému médiu. V rámci projektu vzniknou specializované studie a čtyři monografie, které poskytnou širší veřejnosti nová zpracování dějin knižní kultury ve středověku a v raném novověku.