cart
0

Mezi honorací a masou. Národní strana (staročeská) 1861-1918

Provider
GA ČR
Project code
GP409/07/P258
Project type
Postdoktorandské granty
Year of start
2007
Year of completion
2009
Researcher in MÚA
Luboš Velek
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt se zabývá vývojem Národní strany (tzv. staročeši) v letech 1861 až 1918 z pohledu reakcí a proměn této původně klasické honorační strany na modernizující se politický systém (vlivem prohlubující se demokratizace) a politickou kulturu v českých zemích a v habsburské monarchii. Prostředkem k zachycení těchto změn v organizační, programové a komunikační rovině je rekonstrukce organizační struktury a programu staročeské strany na základě jejího bohatě dochovaného leč dosud zcela nevyužitého stranického archivu a dále pak dokumentů z osobních pozůstalostí staročeských předáků. Takto získané výsledky budou srovnány s vývojem ostatních honoračních stran, zejména s Národní stranou svobodomyslnou (mladočeši) a německoliberálními stranami z českých zemích. Takovéto rovnání by mělo dát jasnou odpověď na otázku, jakým obecným vývojem procházely původně honorační strany během vznikající konkurence masových a stavovských politických stran a jaké byly podmínky pro jejich úspěšné přizpůsobení