cart
0

Moc, vliv a autorita v procesu vzniku a utváření meziválečné ČSR (1918-1921)

Provider
GA ČR
Project code
GA409/05/2088
Project type
Standardní projekty
Year of start
2005
Year of completion
2007
Researcher in MÚA
Ivan Šedivý
Beneficiary
Masarykův ústav AV ČR
Cílem projektu je poznání a vícestranná analýza mnohovrstevného vzájemného vztahu mezi fenomény moci, vlivu a autority na jedné straně a procesem vzniku a utváření nového československého státu na straně druhé. Takto formulovaný tematický záběr předpokládá několik vzájemně provázaných oblastí výzkumu: 1) povaha, utváření, typologie a struktura zkoumaných fenoménů, 2) nositelé a představitelé moci a vlivu: diskontinuita a kontinuita, staré a revoluční elity, 3) problém legitimity a legitimizace moci a vlivu. Takto moderně pojatá a přitom závažná analýza vzniku a budování československého státu vnáší historiografii období po roce 1918, upřednostňující chronologicky pojaté politické dějiny, dosud citelně chybí. Projekt je koncipován jako výzkum zaměřený prvořadě na České země se zřetelem k celkovému československému rámci řešené problematiky. Chronologicky je projekt vymezen konstitutivním obdobím ČSR (1918-1921) s odůvodněnými přesahy za tyto mezníky. Výsledným výstupem grantového projektu by