cart
0

Monografické a materiálové příspěvky k poznání jihokarpatských nářečí na východním Slovensku

Provider
AV ČR
Project code
IAA977103
Project type
Badatelské granty
Year of start
1993
Year of completion
1995
Researcher in MÚA
Oldřich Leška
Beneficiary
Archiv AV ČR (Slovanský ústav AV ČR)

Navrhovaný úkol má zaplnit citelnou mezeru ve zpracování ukrajinské dialektologie, v níž jsou jihokarpatská nářečí representována pouze náhodnými sondami. Zpřístupní bohatý materiál sebraný přímo v terénu a naváže tak na práci, přerušenou v r.1972. Zpracování je založeno na principech funkčně strukturních a dosavadní výsledky, předložené ve dvou monografických studiích, byly v tomto ohledu - vedle materiálového bohatství kladně hodnoceny. Výstupem bude jednak monografické zpracování nářečního typu vesnice Varadky a soubor nářečních textů, charakterizujících jiné typy jihokarpatských nářečí. O publikačním zajištění existuje dohoda s Jazykovědným ústavem AV Ukrajiny v Kyjevě, projekt se předkládá Vědecké společnosti T.H.Ševčenka v USA za účelem získání její vědecké podpory. Názor prof. A.Měšťana (Freiburg) přiložen.