cart
0

Na cestě k dějinnému vrcholu? Vznik Československa v proměnách historiografie, 1918-1992/1993

Provider
GA ČR
Project code
GA19-08819S
Project type
Standardní projekty
Year of start
2019
Year of completion
2022
Researcher in MÚA
Jan Hálek
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Projekt sleduje proměny obrazu vzniku Československé republiky (ČSR) v roce 1918 v kontextu vývoje československé historiografie v letech 1918–1992/1993. Odbornou historiografickou produkci zabývající se vznikem ČSR analyzuje z hlediska měnících se interpretačních schémat a konstruovaných narativů. Projekt současně zkoumá, jakým způsobem se vznik ČSR objevoval jako klíčový bod masternarativu národních dějin a jak se tato konkrétní historická událost stávala fenoménem, který z historiografických textů pronikal do mediální roviny a do aplikované politiky dějin. Sleduje rovněž biografické a profesní profily historiků zabývajících se touto problematikou i instituce zastřešující výzkum spjatý se vznikem ČSR. Neopomíjí ani pro jednotlivá období klíčové interakce mezi československou, německou a rakouskou historiografií, stejně jako podnětné komparace vybraných aspektů s vývojem v Jugoslávii a Polsku.