cart
0

Občané země nikoho. Židovští uprchlíci a eroze občanství ve středovýchodní Evropě, 1935-1939

Provider
GA ČR
Project code
GA18-16793S
Project type
Standardní projekty
Year of start
2018
Year of completion
2020
Researcher in MÚA
Michal Frankl
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt, jehož východiskem bude zkoumání země nikoho pro uprchlíky, se zabývá vzestupem restriktivní uprchlické politiky a analyzuje posun k etnickému chápání občanství ve středovýchodní Evropě v druhé polovině 30. let 20. století. Specificky se zabývám prehistorií, průběhem a důsledky čtyř velkých případů vypovídání Židů, jež vedly k uzavření hranice a přijetí tvrdšího přístupu k židovským uprchlíkům v roce 1938, a dále denaturalizací židovských občanů. Projekt usiluje o lepší porozumění vztahu mezi marginalizací židovských uprchlíků a erozí občanství zbylé židovské komunity. Důraz bude klást na pochopení komplexní interakce a vzájemného ovlivňování mezi protižidovskou politikou nacistického Německa, nacionalismem a konstrukcí občanství v národních státech na východ od Německa a politikou vůči židovským uprchlíkům. V tomto procesu byli židovští občané stále více popisováni a kategorizováni jako uprchlíci, marginalizovaní "východní Židé", či jako občané země nikoho.