cart
0

Okresní hejtman jako představitel státní správy v regionu. Proměny výkonu státní moci v Čechách v letech 1868-1945.

Provider
GA ČR
Project code
GA17-01279S
Project type
Standardní projekty
Year of start
2017
Year of completion
2019
Researcher in MÚA
Martin Klečacký
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt sleduje činnost a působení šéfa okresního úřadu od znovuzavedení struktury okresních hejtmanství v roce 1868 až do jejich zrušení v roce 1945, vliv modernizačních procesů (nacionalizace, industrializace, sociální hnutí) na chod státní správy a možnosti okresních hejtmanů ovlivnit veřejný život v daném okrese. Výsledná monografie bude založena na důkladném archivním výzkumu a v mnoha ohledech (např. pro období meziválečného Československa) bude představovat první zhodnocení fungování státního aparátu na nejnižší, lokální úrovni.