cart
0

Politiky židovské identity v českých zemích (1860-1938)

Provider
GA ČR
Project code
GPP410/12/P671
Project type
Postdoktorandské granty
Year of start
2012
Year of completion
2016
Researcher in MÚA
Vít Strobach
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Podstatou projektu je výzkum utváření a proměn politik židovské identity v období mezi zformováním moderních politických stran a zánikem první Československé republiky (1860-1938). Výzkum se zaměří na ty politické veřejnosti, které utvářely určité konceptuální podoby a rámce politik zaměřených na českou židovskou populaci a dále na jejich vzájemnou komparaci. Klíčovými tématy budou českožidovské, sionistické a socialistické/komunistické hnutí a jejich způsob tzv. řešení židovské otázky. Stranou ovšem nezůstanou ani některé další subjekty vstupující do veřejného, politického prostoru a mající na utváření politik židovské identity důležitý vliv (především některé české a německé nacionalistické strany). Cílem projektu je zapojení metodologických perspektiv teorie uznání a diskursivní analýzy do zkoumání kolektivních židovských identit a srovnání dosažených výsledků s výsledky výzkumu podobné problematiky dosaženými v minulých letech v zahraničí.