cart
0

První republika ve světle korespondence T. G. Masaryka a E. Beneše

Provider
GA ČR
Project code
GAP410/10/0544
Project type
Standardní projekty
Year of start
2010
Year of completion
2012
Researcher in MÚA
Dagmar Hájková
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Předkládaný projekt si klade za cíl přiblížit a zhodnotit vztah T. G. Masaryka a Edvarda Beneše v době první československé republiky. Zamýšlená studie bude vypracována především na základě analýzy jejich vzájemné korespondence. Tuto studii doplní kritická edice této korespondence, která v úplnosti není dosud k dispozici. Osobní korespondence obohacená o další pramenný materiál (tisk, memoáry, deníky, rodinná korespondence) pomůže objasnit některé problémové okruhy: např. osobní podíl Masaryka a Benešena budování institucí, kterým stáli v čele, budování mocenského centra, nových politických elit, koncepce propagandy, jako nástroje ovlivňování veřejného mínění, účast na vytváření nových tradic, mýtů, míst paměti, postavení obou politiků ve společnosti,jejich osobní život, životní styl, vliv rodinných vazeb na politiku. Dílčími výstupy budou články k výše naznačeným problémovým okruhům a edice korespondence Edvarda Beneše a Jana Masaryka. Výsledky výzkumu chceme porovnat se závěry grantu GA ČR Velká válka 1914?1918 ve světle korespondence T. G. Masaryka a Edvarda Beneše (č. 409/01/087).