cart
0

Vydání spisu T:G. Masaryka : Otázka sociální

Provider
GA ČR
Project code
GA403/99/0792
Project type
Standardní projekty
Year of start
1999
Year of completion
2000
Researcher in MÚA
Jindřich Srovnal
Beneficiary
Archiv AV ČR
Cílem grantového úkolu je vydání spisu T.G. Masaryka Otázka sociální v nové ediční řadě vydávané Ústavem T.G. Masaryka. Jde o kritické vydání Otázky sociální (sv. I. II. Čin 1936) - díla, jež vzniklo se svolením T.G. Masaryka a pod redakcí V. K. Škrachasloučením svou předchozích v řadě ohledů odlišných verzí tohoto spisu, verze české: Otázka sociální, základy marxismu filozofické a sociologické (J. Laichter 1898) a verze německé: Die philosophischen und sociologischen Grundlagen des Marxismus, Studienzur socialen Fragen (Konegen 1899). Způsob vzniku výsledného textu tohoto díla vydaného roku 1936 zavazuje editora - má-li být dílo edičně propracováno a komentováno podle zásad stanovených pro celou edici - k zevrubné komparaci dvou původních spisů, jakož i výsledného textu, vzniklého pod redakcí V.K. Škracha. Jde o vydání založené na badatelském průzkumu. Dílo vyjde v jednom svazku a jeho součástí bude zevrubný ediční a vysvětlivkový aparát a jmenný rejstřík.