cart
0

Výměna inspirace a vědění v komunikaci českých a polských vědců

Provider
AV ČR
Project code
PAU-16-02
Project type
Mobilitní projekty
Year of start
2016
Year of completion
2018
Researcher in MÚA
Jan Chodějovský
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt se soustředí na fenomén prostředkování vědění, kulturní výměny a inspirace v kolektivech českých a polských vědců v 19. a 20. století; má tedy jak komparativní, tak bilaterální ambice. Pozornost je věnována roli zprostředkovatelů (výměna poznatků, odborných publikací, organizování konferencí, zahraničních stáží) a dalších osobností, které inspirovaly „druhé“ prostředí, podílely se na kulturní výměně, literárních překladech a byly za to oceněni členstvím v tamních vědeckých společnostech. Stěžejním badatelským zájmem je studovat: 1) kulturní podmínky a kontexty, v nichž spolupráce vědců vznikala, 2) místa produkce vědění, která se podílela na výchově dalších generací, 3) životní světy vědců a jejich komunikaci.