cart
0

Výzkum modelů reprezentací v literárních diskurzech

Provider
ESF
Project code
EE2.3.20.0125
Project type
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)
Year of start
2012
Year of completion
2014
Researcher in MÚA
Ivan Šedivý
Beneficiary
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích / Filozofická fakulta
Participants
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Téma a cíle projektu

  • Projekt zaměřený na analýzu reprezentace a performativity v literárních textech.
  • Spolupráce odborníků z Jihočeské univerzity, Univerzity Karlovy, Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, Glasgow University a Univerzity v Opole.
     

Cíle projektu

  • rozvoj, posílení excelence a mezinárodních vazeb dlouhodobě budovaného vědeckého týmu,
  • tematická a metodologická inovace české literární vědy,
  •  inovace a zatraktivnění výuky literatury na JU.