cart
0

Ženská práce a moderní společnost v českých zemích

Provider
GA ČR
Project code
GA13-29729S
Project type
Standardní projekty
Year of start
2013
Year of completion
2015
Researcher in MÚA
Marie Bahenská
Beneficiary
Univerzita Hradec Králové / Filozofická fakulta
Participants
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt se zabývá rolí placené a neplacené práce v životě ženy v různých společenských vrstvách a různých etapách vývoje moderní společnosti v českých zemích, resp. v Československu. Východiskem výzkumu bude analýza profesních dobových časopisů, spolkových a politických programů, memoárů a korespondence představitelek ženského hnutí. Nedílnou součástí výzkumu je postoj různých proudů ženského hnutí, politických stran či profesních spolků k placené práci a profesní realizaci ženy. Při výzkumu bude uplatňována převážně metoda gender a komparace (časová, lokální). Výzkum práce v širokém slova smyslu umožňuje i výzkum sociálních a intelektuálních pohybů uvnitř tříd a také se dotýká otázek národních, rozšiřující se počty pracujících žen vyvolávaly také změny občanské a politické. Výsledky projektu budou shrnuty do antologie textů a do závěrečné monografie.