cart
0
Úvodní fotka tématu
Téma

Tomáš Garrigue Masaryk

Výzkum života, mnohostranného působení a odkazu T. G. Masaryka představuje výraznou část činnosti Masarykova ústavu a Archivu AV ČR. Patří sem jednak péče o rozsáhlé archivní a knihovní fondy, jednak ediční příprava Masarykových textů (Spisy T. G. Masaryka, Korespondence TGM ad.), propojené s výzkumem různých politických, intelektuálních a kulturně historických témat v širším kontextu. Důležité je rovněž databázové a digitální zpracování textů a dokumentů stejně jako popularizace zaměřená na širokou veřejnost včetně studentů středních a vysokých škol.

Související obsah

Akce

Aktuálně v MÚA

Všechny novinky

Publikace

Ediční řady

Další publikace k tématu

Projekty

Témata

Týmy

Lidé

member__photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení osobních a historických fondů
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
member__photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin

Ostatní