cart
0
Member photo

Mgr. et Mgr. Klára Andresová, Ph.D.

E-mail: andresova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 571

Místnost: B 212

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Týmy

 • 2015–2023: Ph.D., Informační věda – knihověda, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2012–2015: Mgr., Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2011–2014: Mgr., Informační studia a knihovnictví – knihověda, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
 • 2008–2011: Bc., Historie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Badatelské zaměření

 • raně novověké vojenství
 • vojenské písemnictví
 • vojenském příručky raného novověku
 • dějiny každodennosti v 16. a 17. století

Výzkumné projekty od roku 2010

 • GAUK č. 620618, Raně novověké vojenské příručky středovýchodní Evropy, řešitelka (2018)

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010

 • 10/2022–11/2022: stipendijní studijní pobyt ACEF, Oxford University, Velká Británie
 • 10/2021–11/2021: stipendijní studijní pobyt CEE, Universität Wien, Rakousko
 • 7/2017–8/2017: studijní pobyt, Oxford University, Velká Británie
 • 6/2016–7/2016: stipendijní studijní pobyt USTC, University of St Andrews, Velká Británie

 

Publikační činnost od roku 2010

Kapitoly v kolektivních monografiích

 • ANDRESOVÁ, Klára. How to build a military camp: Simon Stevin’s Castrametatio of 1617 and other period military handbooks. In: The archaeology of conflicts: Early modern military encampments and material culture = L’archéologie des conflits: Campements militaires et culture matérielle aux temps modernes. Oxford: BAR, 2022, s. 31–42.
 • ANDRESOVÁ SKOUPÁ, Klára. Ordinary Soldiers of the Estates’ Army: Overlooked Participants in the First Phase of the Thirty Years’ War. In: BŮŽEK, Václav (ed.). Der Böhmische Ständeaufstand 1618–1620. Akteure, Gegner und Verbündete. Münster: Aschendorff, 2021, s. 201–220.
 • ANDRESOVÁ SKOUPÁ, Klára. How to build a redoubt? Instructions from military manuals of the Thirty Years’ War. In: DRNOVSKÝ, Pavel – HEJHAL, Petr (eds.). Archaeology of Conflicts. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2020, s. 83–98.
 • ANDRESOVÁ, Klára. Šíření myšlenek raně novověké revoluce ve vojenství do střední Evropy prostřednictvím vojenských příruček Johanna Jacobiho von Wallhausena. In: HEILANDOVÁ, Lucie – PAVELKOVÁ, Jindra (eds.). Knížky naučení všelikého. Brno: MZK, 2019, s. 49–68.
 • ANDRESOVÁ, Klára. Military Camps in Military Manuals. In: WILKINSON, Alexander – KEMP, Graeme (eds.). Negotiating Conflict and Controversy in the Early Modern Book World. Leiden: Brill, 2019, s. 163–177.
 • ANDRESOVÁ, Klára. Obraz raně novověkých vojenských táborů na stranách dobových vojenských příruček. In: MATOUŠEK, Václav – SÝKORA, Milan (eds.). Válečné události 17.-19. století z interdisciplinární perspektivy. Praha: Togga, 2018, s. 135–173.
 • ANDRESOVÁ, Klára. Vývoj zámecké knihovny na Hrádku u Nechanic koncem 19. a v první polovině 20. století. In: KARPÍŠEK, Jaromír a kol. In: České, slovenské a československé dějiny 20. století XI. Hradec Králové: Gaudeamus, 2017, s. 295‒301.

Studie v recenzovaných časopisech

 • ANDRESOVÁ, Klára. A Bestseller Among Artillery Handbooks of the 16th Century: Printed Editions of the Late Medieval Feuerwerkbuch. In: International Journal of Military History and Historiography. 2022, s. 1–27.
 • ANDRESOVÁ, Klára. Česká vojenská příručka z roku 1618. ACTA MUSEI NATIONALIS PRAGAE Historia litterarum. 2020, 65(1–2), s. 44–52.
 • ANDRESOVÁ, Klára. Fortifikační příručky raného novověku ve střední Evropě. Husitský Tábor. 2019, 23–24, s. 9–28.
 • ANDRESOVÁ, Klára. Women and Children in the Military Camps of the Thirty Years’ War. Historická demografie. 2019, 43(1), s. 21–46.
 • ANDRESOVÁ, Klára. Vojenské příručky raného novověku jako předmět výzkumu historiografie vojenství a knihovědy: Tisky středovýchodní Evropy v kontextu evropské produkce. In: Vojenská história. 2018, 22(3), s. 61–80.
 • ANDRESOVÁ, Klára. Frontispisy a ryté titulní listy vojenských příruček první poloviny 17. století ve fondu Knihovny Vojenského historického ústavu v Praze. In: Knihy a dějiny. 2016, 23(1–2), s. 147–164.
 • ANDRESOVÁ, Klára. Provenienční průzkum zámecké knihovny na Hrádku u Nechanic. In: Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation. 2015, 75(2), s. 168–175.