cart
0
Member photo

prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.

E-mail: vdoubek@post.cz

Telefon: +420 286 010 560

Místnost: B 114

Vzdělání:

2014, Prof., Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě
2005, Doc., FF UK Praha
1998, Dr., FF UK Praha
1991, Mgr., FF UK Praha

Badatelské zaměření:

Politické dějiny a dějiny idejí se zaměřením na české země a středoevropský region v období 18. - 20. století; dějiny vystěhovalectví; česko-ruské vztahy

Výzkumné projekty od r. 2010:

Pedagogická činnost od roku 2010:

 • pravidelná výuka (od 2008) profilačních předmětů Ústavu politologie FF UK a Ústavu českých dějin FF UK:
  • Česká politická historie,
  • České politické dějiny,
  • seminář Texty k českému politickému myšlení,
 • pravidelná (od 2006) výuka při Katedře středoevropských studií FF UK:
  • Politické myšlení ve středoevropském regionu.

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • od 2013 člen redakční rady Історичный часопис з богемістики і словакістики, Ужгородський національний університет | Historical Journal of Czech and Slovak Studies Uzhhorod National University,
 • od 2012 člen ediční rady knižnice Ego. Paměti, deníky, korespondence. Nakladatelství Lidové noviny,
 • 2010-2018 člen Komise politologických a sociálních věd při Grantové agentuře UK,
 • od 2010 člen Komise politologických a sociálních věd při Grantové agentuře UK,
 • od 2010 člen vědecké rady FF UK,
 • od 2010 člen Správní rady Františka Topiče,
 • od 2010 člen redakční rady časopisu Twentieth Century | Dvacáté století,
 • od 2008 předseda redakční rady časopisu Střed. Časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století,
 • od 2005 člen vědecké rady Slovanské knihovny NK ČR,
 • od 2004 člen oborové komise Ústavu politologie FF UK,
 • od 2004 člen společné oborové komise Ústavu politologie FF UK a Katedry politologie IPS FSV UK.

Zahraniční pobyty a stáže od roku 2010 (delší než 1 měsíc)

 • 9/2010-10/2010 studijní pobyt při Institut slavjanoveděnija AN RF, Moskva, Rusko

 

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti od r. 2006 – MÚA AV ČR)

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti do r. 2005 – Masarykův ústav AV ČR)

 

Publikační činnost od roku 2010:

Odborné knihy

 • Čechoslovakismus, Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2019, 480 s. ISBN 978-80-7422-679-3
 • Republika československá 1918-1939, Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2018, 1020 s. ISBN 978-80-7422-643-4
 • Korespondence T. G. Masaryk – Josef Svatopluk Machar, sv. I (1893-1895), Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR  2017, 453 s. ISBN 978-80-87782-68-2
 • Doubek, Vratislav. Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Rusové a Ukrajinci, sv. 2, Praha : Masarykův ústav a Archiv AV CR 2016, 733 s. ISBN 978-80-87782-55-2
 • Korespondence T. G. Masaryk – Slované. Poláci, Rusové a Ukrajinci, 1. sv., Praha : Masarykův ústav a Archiv AV CR 2015, 509 s., ISBN 978-80-87782-42-2
 • Doubek, Vratislav. Česká politika a (východní) vystěhovalectví 1848-1922. Praha : Akropolis, 2012. ISBN 978-80-7470-023-1
 • Doubek, Vratislav. Moderna, realisté a Die Zeit. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 152 s. (Knižnice Dějin a současnosti : 46). ISBN 978-80-7422-170-5.
 • Kostrbová, Lucie ; Ifkovits, Kurt ; Doubek, Vratislav. Die Wiener Wochenschrift Die Zeit (1894-1904) als Mittler zwischen der Tschechischen und Wiener Moderne. Praha : Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2011. 502 s. ISBN 978-80-86495-72-9.

Studie v odborných knihách

 • Doubek, Vratislav. Dinamika kritiki antiděmokratičeskogo režima. T. G. Masaryk, E. Beneš i boľševistskaja revoljucija. In Rossija i Čechija. Naučnyje, kul'turnyje i obščestvennyje svjazi. Materialy komissii istorikov i archivistov Rossijskoj Federaciji i Češskoj Respubliki,Sankt-Petersburg 2016, s. 82-109, ISBN 978-5-906823-21-2.
 • Doubek, Vratislav. Zum Wandel des tschechischen „kolonisatorischen Anschpruchs“ im Osten. In Reznik, M. (ed.). Migration und Grenzraum im historischen Wandel: Böhmen, Sachsen, mitteleuropäischer Kontext. Berlin-Leipzig : Kirchhof-Franke, 2013. s. 53-68, ISBN 978-3-933816-62-7.
 • Doubek, Vratislav. Religioznyje i cerkovnyje aspekty emigraciji na vostok Jevropy. In Mežkonfesionlaľnyje, kuľturnyje i obščestvennyje svjazy Rossiji s zarubežnymy slavjanami : K 200-letiju so dnja roždenija M. F. Rajevskogo. Moskva-SPb : Institut slavjanovedenija RAN, 2013. s. 319-325, ISBN 978-5-7576-0283-7.
 • Doubek, Vratislav. Karel Kramarž i Tomaš Garrig Masarik : češskaja koncepcija razvala Avstro-Vengrii. In Narody Gabsburgskoj monarchii v 1914-1920 gg : ot nacionalnych dviženij k sozdaniju nacionalnych gosudarstv. Tom I. Moskva : Kvadriga, 2012, s. 111-115.
 • Doubek, Vratislav. Česká politika mezi periferií a centrem (1890-1945). In Identity v českých zemích 19. a 20. století. Hledání proměny, Praha : MUA 2012, s. 27-42, ISBN 978-80-86495-98-9
 • Doubek, Vratislav. Josef Vaclav Frič : Fundamentals of political exile. In Messages Home. Praha : Labyrint, 2012. s. 30-37. ISBN 978-80-87260-46-3.
 • Bezecný, Z. ; Broklová, Eva ; Cibulka, Pavel ; Čelko, Vojtech ; Doubek, Vratislav ; Fasora, L. ; Galandauer, J. ; Georgiev, J. ; Harna, Josef ; Hlavačka, Milan ; Höbelt, L. ; Kocian, Jiří ; Kolař, P. ; Kučera, Martin ; Malínská, Jana ; Malínský, J. ; Malíř, J. ; Marušiak, J. ; Musilová, D. ; Pavlovič, R. ; Pehr, Michal ; Procházka, D. ; Rája, M. ; Rokoský, J. ; Sosna, K. ; Šebek, Jaroslav ; Štaif, J. ; Tilsch, J. ; Tomeš, Josef ; Valenta, P. ; Vašek, Richard ; Velek, L. Tváře našich parlamentů. 150 let parlamentarismu v českých zemích (1861–2011). Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2012. 647 s. ISBN 978-80-7422-190-3.

Redakce odborných knih

 • Doubek, Vratislav a kol. Parlament v čase změny : Případové studie z dějin českého a československého parlamentarismu. Praha : Akropolis 2011, 174 s. ISBN 978-80-87481-21-9
 • Hladký, Ladislav ; Doubek, Vratislav ; Vlček, Radomír ; Cibulka, Pavel ; Hrabcová, Jana ; Rychlík, Jan ; Šístek, František ; Vaculík, J. ; Veljanovski, N. ; Kaleta, Petr ; Sekyrková, M. ; Agičić, D. ; Białokur, M. ; Džujko, J. ; Firsov, J. F. ; Harbuľová, Ľ. ; Kovaľ, P. ; Marholeva, K. ; Maziarz, A. ; Nenaševa, Z. S. ; Serapionova, J. P. ; Šmíd, M. ; Štěpánek, V. ; Vašš, M. ; Gantar Godina, I. ; Šimunović Bešlin, B. T. G. Masaryk a Slované. Praha : Historický ústav, 2013. 440 s. (Práce Historického ústavu AV ČR, v. v. i, A 45). ISBN 978-80-7286-221-4.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Doubek, Vratislav, Mazi válkou a terorem. Tomáš G. Masaryk, Boris V. Savinkov a Michail A. Muravjov. Slovanský přehled, 2018, s. 9-33. ISSN 0037-6922
 • Doubek, Vratislav, Parameters of the Transition from a Cultural to a Political Program by the Czech and Slovak Elites in the mid-19th Century. Journal of Nationalism, Memory & Language Politics, 2018, s. 236-251, ISSN 2570-5857
 • Doubek, Vratislav. Politický realismus a ideál nové politiky ve střední Evropě. Historie-Otázky-Problémy. 2014, s. 22-31.