cart
0

Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin

Oddělení se zaměřuje na výzkum politických a intelektuálních dějin českých zemí ve středoevropském kontextu vobdobí od poloviny 19. století přibližně do roku 1948. Voblasti politických dějin probíhá zejména výzkum dějin parlamentarismu, politické kultury, státní správy a sociální mobility elit, a to jednak zkomparativního hlediska, jednak vdelší časové perspektivě se zaměřením na podmínky a podoby politických transferů přes historické mezníky. Výraznou spojnici mezi okruhem politických a kulturních dějin představuje osobnost T. G. Masaryka, bádání se zaměřuje jak na jeho myšlení, tak jeho vědeckou a politická činnost, probíhají výzkumy Masarykových zahraničních i domácích vazeb, konkrétně jeho vztahu kněmeckému a rakouskému prostředí a kregionální paměti spojené sjeho osobností na území dnešní České a Slovenské republiky, prostřednictvím webového portálu Po stopách T. G. Masaryka jsou mapovány jeho domácí a zahraniční cesty a příběhy pomníků. Další výzkumy se zaměřují na řadu dalších významných politických představitelů stejně jako na ty aktéry a aktérky, kteří zůstávali spíše ve stínu pozornosti. Řešeno je několik projektů zintelektuálních a literárních dějin sinterkulturními akcenty (myslitelé meziválečného Československa, kulturní zprostředkovatelé a překladatelé). Důležitou složku vědecké práce oddělení představuje příprava kritických edic historických pramenů (spisů, pamětí, deníků, korespondence, úředních dokumentů apod.). Voddělení je využíváno metod digital humanities: rozvíjena je databáze poslanců a politických a kulturních elit, databáze pomníků T. G. Masaryka a prezidentských cest, pracovníci oddělení se podílejí na rozvoji databáze Historická korespondence on-line. Samozřejmou součástí náplně práce oddělení je popularizace vědeckých výsledků a spolupráce se středními školami (členové oddělení se rovněž podíleli na vzniku aplikace Historylab určené kzlepšení historické gramotnosti žáků škol).

Vedoucí

Member photo
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin

Členové

Member photo
doc. PhDr. Jiří Brabec, CSc.
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
Dr. Emil Ovidiu Iudean
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
Mgr. et Mgr. Jitka Jindřišková
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
PhDr. Martin Klečacký, Ph.D.
Oddělení pro podporu vědy a výzkumu
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
Mgr. Martin Klement, Ph.D.
Oddělení pro podporu vědy a výzkumu
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
PhDr. Michal Kurz, Ph.D.
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
PhDr. Jana Malínská, Ph.D.
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
Daniela Mârza, Ph.D.
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
Prof. dr. Judit Pál
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
Lect. dr. Vlad Vasile Popovici
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
Conf. dr. Andrei Florin Sora
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
PhDr. Jakub Štofaník, Ph.D.
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
Mgr. Eliška Švarná
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
PhDr. Josef Tomeš, Ph.D.
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
Mgr. Richard Vašek, Ph.D.
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin
Member photo
PhDr. Luboš Velek, Ph.D.
Oddělení moderních politických a intelektuálních dějin