cart
0
Member photo

PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.

E-mail: smidrkal@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 583

Místnost: B 308

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání:

2014: Ph.D., Moderní dějiny, FSV UK, Praha
2008: Mgr., PhDr. FSV UK, Praha
2005: Bc., FSV UK, Praha

Badatelské zaměření:

Moderní dějiny střední Evropy; kulturní a sociální dějiny vojenství; dějiny studené války ve střední Evropě; dějiny filmu a masových médií

Výzkumné projekty:

 • Řešitel projektu „Živit vítězství. Zásobování potravinami a postimperiální přechod v Českých zemích a ve Slovinsku, 1918–1923“, česko-slovinský bilaterální grant GA ČR a ARRS, 2021–2024
 • Spolupracovník projektu „Veteráni první světové války v Československu a Rakousku 1918–1938“, česko-rakouský bilaterální grant GA ČR a FWF, 2017–2019
 • Spolupracovník a koordinátor projektu „Společná česko-rakouská kniha o dějinách“, Stálá konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví, 2015–2017
 • Spolupracovník projektu „Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí“, standardní grant GA ČR, 2014–2016

Pedagogická činnost:

Karlova univerzita, Fakulta sociálních věd, Institut mezinárodních studií, Katedra německých a rakouských studií

Členství v akademických orgánech, vědeckých společnostech, v redakčních radách:

od roku 2020: výkonný redaktor časopisu „Střed | Centre. Časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století“

od roku 2017: člen International Society for First World War Studies

Publikační činnost:

(zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR)

Redakce kolektivních monografií

 • Šmidrkal, Václav a Ota Konrád, Hildegard Schmoller, Niklas Perzi (eds.), Sousedé. Česko-rakouské dějiny. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2019, ISBN 978-80-88304-19-7 a 978-80-7422-732-5 (německy jako Nachbarn: Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz, 2019, ISBN 978-3-99028-817-7).

Studie v impaktovaných časopisech

 • Šmidrkal, Václav. A Milestone or Mistake of Progress? The Death Penalty and State Consolidation in Austria and Czechoslovakia after 1918, European History Quarterly. 2022, roč. 52, č. 1, s. 21–42.
 • Šmidrkal, Václav. The Defeated in a Victorious State: Veterans of the Austro-Hungarian Army in the Bohemian Lands and Their (Re)mobilization in the 1930s, Zeitgeschichte. 2020, roč. 47, č. 1, s. 81–105.
 • Šmidrkal, Václav. ‘What a Republic It Was!’ Public Violence and State Building in the Bohemian Lands after 1918, Contemporary European History. 2019, roč. 28, č. 3, s. 303–318.
 • Šmidrkal, Václav. They Shall—or Shall Not—Pass? Communist State Borders in the Czech Culture of Remembrance after 1989, East European Politics and Societies. 2017, roč. 31, č. 2, s. 251–268.

Studie v recenzovaných časopisech

 • Šmidrkal, Václav. Abolish the army? The ideal of democracy and the transformation of the Czechoslovak military after 1918 and 1989. European Review of History / Revue européenne d’histoire. 2016, roč. 23, č. 4, s. 623–642.
 • Šmidrkal, Václav. Fyzické násilí, státní autorita a trestní právo v českých zemích 1918–1923. Český časopis historický. 2016, roč. 114, č. 1, s. 89–115.
 • Šmidrkal, Václav. „Bratři ve zbrani“: představy o spojenectví Národní lidové armády NDR a ČSLA ve světle krize roku 1968. Historie a vojenství. 2014, roč. 58, č. 1, s. 4-19.
 • Šmidrkal, Václav. „Železná opona“ jako české místo paměti. Střed/Centre. 2012, roč. 4, č. 1, s. 56-79.
 • Šmidrkal, Václav. Die sozialistische Armee als eine Kulturmacht? Die Tschechoslowakische Armee 1950–1956. ILCEA – Revue d’Institut des langues et cultures d’Europe et d’Amérique. 2012, roč. 16, vydáno 4. 7. 2012, dostupné on-line.
 • Šmidrkal, Václav. ČSLA jako subjekt a objekt speciální propagandy v 60. letech 20. století. Historie a vojenství. 2011, roč. 55, č. 4, s. 85-96.
 • Šmidrkal, Václav. O vzniku a úloze bratislavského Vojenského uměleckého souboru. Vojenská história. 2010, roč. 14, č. 2, s. 60-74.

Popularizační články

 • Šmidrkal, Václav. Stesk po diktatuře? Na prahu třetího desetiletí východoněmecké Ostalgie. Dějiny a současnost. 2012, roč. 34, č. 1, s. 14–17.

Studie v kolektivních monografiích​​

 • Šmidrkal, Václav a David Schriffl, „V nepřátelských táborech studené války – padesátá a šedesátá léta 20. století“. In Sousedé. Česko-rakouské dějiny, eds. Václav Šmidrkal, Ota Konrád, Hildegard Schmoller, Niklas Perzi. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2019, s. 235–261 (německy jako „In gegnerischen Lagern des ‚Kalten Krieges‘ – die 1950er und 1960er Jahre“. In Nachbarn: Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch, eds. Niklas Perzi, Hildegard Schmoller, Ota Konrád, Václav Šmidrkal. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz, 2019, s. 237–263).
 • Šmidrkal, Václav a Niklas Perzi, „Dlouhá sedmdesátá léta. Přechodné období na hranici mezi Východem a Západem“. In Sousedé. Česko-rakouské dějiny, eds. Václav Šmidrkal, Ota Konrád, Hildegard Schmoller, Niklas Perzi. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR a Nakladatelství Lidové noviny, 2019, s. 263–289 (německy jako „Die langen 1970er Jahre: Die Sattelzeit an der Systemgrenze zwsichen ‚Ost‘ und ‚West‘". In Nachbarn: Ein österreichisch-tschechisches Geschichtsbuch, eds. Niklas Perzi, Hildegard Schmoller, Ota Konrád, Václav Šmidrkal. Weitra: Verlag Bibliothek der Provinz, 2019, s. 265–291).
 • Šmidrkal, Václav. Pořizujeme si masky. In Republika československá 1918–1939, eds. Dagmar Hájková a Pavel Horák. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2018, s. 869–879.
 • Šmidrkal, Václav. The First World War in the Czech and Slovak Cinema. In Habsburg’s Last War: The Filmic Memory (1918 to the Present), ed. Hannes Leidinger. New Orleans: University of New Orleans Press, 2018, s. 69–92.
 • Šmidrkal, Václav. The International Federation of Resistance Fighters: Communist anti-fascism, Germany and Europe. In War Veterans and the World after 1945, eds. Ángel Alcalde a Xosé M. Núñez Seixas. London and New York: Routledge, 2018, s. 17–32.
 • Šmidrkal, Václav. Song and Dance Ensembles in Central European Militaries: The Spread, Transformation and Retreat of a Soviet Model. In Theatre, Globalization and the Cold War, eds. Christopher B. Balme a Berenika Szymański-Düll. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2017, s. 87–106.
 • Šmidrkal, Václav. “Dancing on a volcano”: Why the Czech Lands did not turn into bloodlands after 1918“. In 1914–1924 Τα χρόνια των ανατροπών: Ευρώπη και Ελλάδα / 1914–1924 The Years of Upheaval: Europe and Greece, eds. Athanasios Markopoulos a Evanthis Hatzivassiliou. Athens: Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών / European Cultural Centre of Deplhi, 2017, s. 295–320, dostupné on-line.
 • Šmidrkal, Václav. Military Film Studios before 1970: Between Cinematic Avant-Garde and Films on Command. In Cinema in Service of the State. Perspectives on Film Culture in the GDR and Czechoslovakia, 1945–1960, eds. Lars Karl a Pavel Skopal. New York a Oxford: Berghahn Books, 2015 (paperbackové vydání 2017), s. 145–165.
 • Šmidrkal, Václav. The Image of “Real France”: Instrumentalization of French Culture in the Early Communist Czechoslovakia. In Beyond the Divide. Entangled Histories of Cold War Europe, eds. Simo Mikkonen a Pia Koivunen. New York a Oxford: Berghahn Books, 2015 (paperbackové vydání 2018), s. 177–195.
 • Šmidrkal, Václav. Hobbypolizisten? Freiwillige Helfer der Polizei in der Tschechoslowakei und der DDR (1952–1989). In Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus. Tschechoslowakei und DDR 1948/491989, eds. Volker Zimmermann a Michal Pullmann. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014, s. 111–148.
 • Šmidrkal, Václav. Rote Filme unter Waffen. Das Filmstudio der Nationalen Volksarmee als Musterknabe des östlichen Militärbündnisses? In Der deutsche Film im Kalten Krieg, eds. Christin Niemeyer a Ulrich Pfeil. Bruxelles: Peter Lang, 2014, s. 119–148.
 • Šmidrkal, Václav. Musen, Soldaten und die Partei. Zum Stellenwert der Kulturarbeit in den Streitkräften der DDR und der ČS(S)R. In Die ČSSR und die DDR im Vergleich: Gemeinsamkeiten und Unterschiede zweier staatssozialistischer Systeme in Mitteleuropa, eds. Miloš Řezník a Katja Rosenbaum. Berlin: Edition Kirchhof & Franke, 2013, s. 77–91.
 • Šmidrkal, Václav. Strážci státní hranice objektivem Československého armádního filmu. In Ochrana státní hranice 1948–1955, eds. Pavel Vaněk a kol. Brno: Technické muzeum v Brně, 2013, s. 65–71.
 • Šmidrkal, Václav. Propaganda specjalna armii socjalistycznych na przykładzie ćwiczeń „Lato-67“. In Na z góry upatrzonych pozycjach, eds. Bartłomiej Międzybrodski, Magdalena Gajda et al. Warszawa a Zabrze: Wydawnictwo Inforteditions, 2011, s. 425–432.
 • Šmidrkal, Václav. „Historická komparace a její alternativy“. In Barbora Skálová a kol., Vybrané metodologické problémy mezinárodních teritoriálních studií, Praha: Matfyzpress, 2011, s. 79–96.