cart
0

Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin

Oddělení se zaměřuje na sociální a kulturní dějiny druhé poloviny 19. a celého 20. století. Směřuje k širší kontextualizaci českých a středoevropských dějin, a to i prostřednictvím komparativních a transnacionálních přístupů současné historické vědy. Těžiště výzkumu spočívá v zachycení státních a společenských (dis)kontinuit. Důraz je kladen na sociální, kulturní, národní, enviromentální a genderové fenomény a jejich proměny v souvislosti s formami moci a vládnutí. Z perspektivy kulturních a sociálních dějin je pozornost věnována reflexi dobového myšlení i každodenních praxí.

Pracovníci oddělení realizují konkrétní výzkumné projekty v oblasti dějin migrace a občanství, komparativních dějin moderních válek, násilí a jejich důsledků. Zabývají se kulturními dějinami konzumu a moderního města, identifikačními procesy, komemoračními praktikami či exilovou problematikou. V oblasti studia proměn československé státnosti v průběhu 20. století se výzkum orientuje především na její ideové zdroje, měnící se formy (re)prezentace a způsoby recepce. K aktuálním tématům patří také výzkum diskursů vnímání První republiky. Další oblastí výzkumu jsou dějiny sociálních, ekonomických a náboženských idejí a jejich prolínání se sociální praxí a ekonomickými a geografickými podmínkami a vliv těchto představ na moderní evropskou a českou společnost a politiku.

Pracovníci oddělení se podílejí na interpretaci, vydávání, digitalizaci a popularizaci prací T. G. Masaryka; v tomto směru kooperují s ostatními odděleními MÚA. Svůj výzkum realizují i díky úspěšným žádostem o české a zahraniční granty (GAČR, NAKI, TAČR, ERC, EHRI). Členové oddělení současně popularizují výsledky své vědecké práce; pravidelně vystupují v mediálním prostoru, připravují výstavy a dokumentární filmy, vytvářejí webové aplikace a podílejí se na vzdělávání veřejnosti.

Vedoucí

Member photo
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin

Členové

Member photo
Mgr. Daniela Bartáková, M.A., Ph.D.
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
Mgr. Jakub Bronec, Ph.D.
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
Doina Anca Cretu, Ph.D.
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
Mgr. Michal Frankl, Ph.D.
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
Mgr. et Bc. Svatopluk Herc, Ph.D.
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
PhDr. et Mgr. Pavel Horák, Ph.D.
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
doc. PhDr. Martin Jemelka, Ph.D.
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
PhDr. Mgr. Kristýna Kaucká, Ph.D.
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
doc. Dr. phil. Rudolf Kučera, Ph.D.
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
Mgr. Michala Jandák Lônčíková, Ph.D.
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
Mgr. Aneta Plzáková
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
Julia Reinke, M.A.
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
Francesca Rolandi, Ph.D.
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
Mgr. Magdalena Sedlická, Ph.D.
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
PhDr. Václav Šmidrkal, Ph.D.
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
Mgr. Nikola Tohma, Ph.D.
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
Dr. phil. Jan Vondráček
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin
Member photo
Lidia Zessin-Jurek, Ph.D.
Oddělení moderních sociálních a kulturních dějin