cart
0
Member photo

doc. PhDr. Hana Vlhová-Wörner, Ph.D.

E-mail: vlhova@mua.cas.cz

Telefon: +420 286 010 526

Místnost: HC 306

Specializace

 • T. G. Masaryk
 • Dějiny vědeckých institucí v Československu po roce 1952

Vzdělání

 • 2009 habilitace, FFUK, Praha
 • 2000–2001 postdoktorální studium, Institut für Musikwissenschaft, Universita v Basileji
 • 2000 PhD., FFUK, Praha
 • 1991–1993 studium oboru hudební věda, Institut für Musikwissenschaft, Universita v Basileji
 • 1985–1989 studium oboru hudební věda, FFUK, zakončeno s titulem PhDr. (1990)

Předchozí zaměstnání

 • od 2019 zastupující profesura (Vertretungsprofessur) pro starší dějiny hudby, Universität Basel
 • 2016–2017 vedoucí Kabinetu hudební historie při Etnologickém ústavu AV ČR
 • 2012–2017 School of Music, Bangor University, Wales, Velká Británie, Senior Lecturer (2012–2016), Reader (2016–2017); Senior Tutor (2012–2013); Director of Graduate Studies (2013–2015); Director of Research and Deputy Head of School (2015–2016)
 • 2011–2012 Fellow and Visting Assistant Professor, Institute of Sacred Music, Yale University, USA
 • 2007–2010 Lecturer, University of North Carolina at Chapel HILL, USA
 • 2006 Visiting Professor, Duke University, USA
 • 1993–2006 Ústav hudební vědy FFUK

Badatelské zaměření

 • latinská liturgická poezie, se zaměřením na sekvence a tropy
 • hudba a rituál v katedrále sv. Víta v Praze
 • Jistebnický kancionál a česká liturgie 15. století
 • šíření a transformace latinského repertoáru od raného do pozdního středověku
 • dějiny oboru

Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách od roku 2010:

 • členka redakční rady periodik Studie o rukopisech, Musicologica Slovaca, Arte Factum
 • členka oborové rady, Ústav hudební vědy FFUK
 • členka Rady pracoviště EÚ AV ČR (2016–2017)
 • členka společností Plainsong and Medieval Music Society (executive trustee), American musicological Society, International Musicological Society – Study Group “Cantus Planus”

 

Publikační činnost v MÚA AV ČR

zde viz kompletní evidenci publikační činnosti v MÚA AV ČR

Publikační činnost od r. 2010

Odborné knihy a databáze

 • Vlhová-Wörner, Hana; Kolár, Jaroslav; Nejedlý, Petr; Frei, Jan; Holeton, David R.; Baťová, Eliška. Jistebnický kancionál. MS. Praha, Knihovna Národní muzea, II C 7. Kritická edice. 2. svazek. Cantionale. Chomutov: L. Marek, 2019. Monumenta liturgica bohemica, 3. ISBN 978-80-87127-98-8.
 • Musiktheorie. Zeitschrift für Musikwissenschaft 3 (2019): Digital humanities (guest editor)
 • Index Sequentiarum Bohemiae Medii Aevi (online databáze), září 2018 (www.hymnologica.cz)
 • Manuscripti liturgici ecclesiae Pragensis (online databáze), srpen 2016 (www.hymnologica.cz)
 • Repertorium troporum Bohemiae Medii Aevi IV: Agnus Dei. Praha: Bärenreiter, 2013.
 • Repertorium troporum Bohemiae Medii Aevi III: Sanctus. Praha: Editio-Bärenreiter, 2010.

Studie v impaktovaných časopisech

 • Bohemian Alleluia chants to the Holy Virgin from the second half of the fourteenth century. In Carolus Quartus, ed. Lenka Hlávková–David Eben, Brno: L. Marek 2019 (v tisku).
 • Agnus Pairing and Disappearing: A contribution to the late chant tradition in Bohemia. Study Group, ‘Cantus Planus’ (Venice, Italy, 2014, 28 July - 1 August), ed. James Borders, Venezia, Edizioni Fondazione Levi, 2018 (v tisku).
 • Liturgical poetry and poetical liturgy. Texts of motet cycles as continuation of longer compositional practice. In Motet Cycles Between Devotion and Liturgy, ed. by Daniele Filippi and Agnese Pavanello, Basel: Schwabe, 2019 (Schola Cantorum Basiliensis Scripta), s. 135–156.
 • Novum sidus orientis: New identification perspectives. In Beredte Musik. Konversationen zum 80. Geburtstag von Wulf Arlt, hg. von Martin Kirnbauer, Basel: Schwabe 2018 (Schola Cantorum Basiliensis Scripta 8) ), 457–466.
 • Heslo Berkeley Traktate-Sammlung. In Lexikon musiktheoretischer Schriften, hrsg. von Ullrich Scheideler and Felix Wörner, Kassel u. a.: Bärenreiter, 2017, 353-355.
 • Zdeněk Nejedlý’s (1878-1962) historical narrative and ideological construction of Czech medieval music history. In Nationality and Universality. Music Historiographies in Central and Eastern Europe, hrsg. by Slawomira Zeranska-Kominek, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2016, 175–195.
 • (spolu s Davidem Holetonem). Liturgy, Commemoration and Music. In A Companion to Jan Hus, ed. František Šmahel u. a., Leiden: Brill, 2014, 289–324.
 • Die Spruchsang-Melodien im Kontext des spätmittelalterlichen einstimmigen Komponierens in Zentraleuropa. In Sangspruchdichtung um 1300, hrsg. von Dorothea Klein u. a., Hildesheim: Weidmannsche Verlagsbuchhandlung, 2014 (= Spolia Berolinensia. Beiträge zur Literatur- und Kulturgeschichte des Mittelalters und Neuzeit 33), 275–292.
 • (spolu s Lenkou Hlávkovou). Hudba [Music]. In Husitské století [The Hussite Century], ed. František Šmahel e. a., Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014, 474–490.
 • Prag – die musikalische Tradition der Hussiten. In Zentren der Kirchenmusik, ed. Matthias Schneider and Beate Bugenhagen, Laaber: Laaber Verlag, 2011 (= Enzyklopädie der Kirchenmusik, ed. Matthias Schneider, Wolfgang Bretschneider und Günther Massenkeil, Laaber: Laaber Verlag 2010ff., vol. 2), 59–64.