cart
0

Aplikace výsledků bádání o demokratických tradicích české společnosti a státnosti ve školním vzdělávání

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
IBS7090001
Typ projektu
Podpora cíleného výzkumu
Rok zahájení
2000
Rok ukončení - konsolidovaný
2004
Řešitel/ka v MÚA
Eva Broklová
Hlavní příjemce
Masarykův ústav AV ČR
Další příjemci
Filosofický ústav AV ČR

Demokratická politická kultura je rozhodující podmínkou propřijetí a udržení demokratického politického systému, v němž jsou nositelé moci podle ústavních a jiných zákonů dosazování volbou. Obhsahem politické kultury je hodnotová orientace obyvatelstva ajeho postoje k jednotlivým institucím politického systému. Zahrnuje také demokratické tradice. V aplikační oblasti budou použity výsledky, ke kterým došli vědečtí a odborní pracovníci řešitelského týmu v dosavadní badatelské práci. Jedná se o výsledky výzkumu života a díla T.G. Masaryka, jeho působení a přijetí v české a československé společnosti, dějin parlamentarismu, českého politického myšlení, demokratizace české společnosti, politické kultury společnosti od 60. let 19. století do současnosti (zejména první Československé republiky a společnosti v r. 1968).