cart
0

Aplikace výsledků bádání o demokratických tradicích české společnosti a státnosti ve školním vzdělávání

Provider
AV ČR
Project code
IBS7090001
Project type
Podpora cíleného výzkumu
Year of start
2000
Year of completion
2004
Researcher in MÚA
Eva Broklová
Beneficiary
Masarykův ústav AV ČR
Participants
Filosofický ústav AV ČR

Demokratická politická kultura je rozhodující podmínkou propřijetí a udržení demokratického politického systému, v němž jsou nositelé moci podle ústavních a jiných zákonů dosazování volbou. Obhsahem politické kultury je hodnotová orientace obyvatelstva ajeho postoje k jednotlivým institucím politického systému. Zahrnuje také demokratické tradice. V aplikační oblasti budou použity výsledky, ke kterým došli vědečtí a odborní pracovníci řešitelského týmu v dosavadní badatelské práci. Jedná se o výsledky výzkumu života a díla T.G. Masaryka, jeho působení a přijetí v české a československé společnosti, dějin parlamentarismu, českého politického myšlení, demokratizace české společnosti, politické kultury společnosti od 60. let 19. století do současnosti (zejména první Československé republiky a společnosti v r. 1968).