cart
0

Biografie Tomáše Garigua Masaryka, svazky 3 (1893 - 1900) 4 (1900-1914 ) a 5 ( 1914 - 1918 )

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/03/1038
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2003
Rok ukončení - konsolidovaný
2005
Řešitel/ka v MÚA
Stanislav Polák
Hlavní příjemce
Masarykův ústav AV ČR
Cílem navrhovatelovy práce je kompletní životopis T.G.Masaryka zpracovaný formou literárně přístupnou a opatřený vědeckým aparátem splňujícím všechny požadavky odborné práce historické. Takové dílo dosud neexistuje (jediný náběh učinil v l. 1930-37Nejedlý svým známým biografickým torsem), a přitom je velmi potřebné z hlediska nejen české, ale světové historie, neboť Masaryk patří k největším postavám moderních dějin. První dva navrhovatelovy svazky (z projektovaného šestisvazkového celku, který máobsáhnout léta 1850-1937) již vyšly (1./1850-1882/ - r.2000, 2./1882-1893/ - r.2001). Navrhovatel hodlá v r.2003 zpracovat svazek třetí (1893-1900), v letech 2004-2005 pak svazky čtvrtý a pátý (1900-1914, 1914-1918).