cart
0

Biografie Tomáše Garigua Masaryka, svazky 3 (1893 - 1900) 4 (1900-1914 ) a 5 ( 1914 - 1918 )

Provider
GA ČR
Project code
GA409/03/1038
Project type
Standardní projekty
Year of start
2003
Year of completion
2005
Researcher in MÚA
Stanislav Polák
Beneficiary
Masarykův ústav AV ČR
Cílem navrhovatelovy práce je kompletní životopis T.G.Masaryka zpracovaný formou literárně přístupnou a opatřený vědeckým aparátem splňujícím všechny požadavky odborné práce historické. Takové dílo dosud neexistuje (jediný náběh učinil v l. 1930-37Nejedlý svým známým biografickým torsem), a přitom je velmi potřebné z hlediska nejen české, ale světové historie, neboť Masaryk patří k největším postavám moderních dějin. První dva navrhovatelovy svazky (z projektovaného šestisvazkového celku, který máobsáhnout léta 1850-1937) již vyšly (1./1850-1882/ - r.2000, 2./1882-1893/ - r.2001). Navrhovatel hodlá v r.2003 zpracovat svazek třetí (1893-1900), v letech 2004-2005 pak svazky čtvrtý a pátý (1900-1914, 1914-1918).