cart
0

Dějiny českých zemí v mezinárodním kontextu

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
KSK3015601
Typ projektu
Rozvoj badatelského výzkumu
Rok zahájení
1996
Rok ukončení - konsolidovaný
2000
Hlavní příjemce
Historický ústav AV ČR
Další příjemci
Archeologický ústav AV ČR; Masarykův ústav AV ČR; Slovanský ústav AV ČR

Rámcový projekt zahrnuje široký okruh dílčích výzkumů časově zahrnujících několik tisíciletí existence kulturních a etnických pospolitostí na dnešním území České republiky. V prehistorickém období se projekty soustřeďují na podstatné vývojové trendy a jejich odraz ve hmotných pramenech. Pro období středověku a novověku stojí v popředí interpretace staroslověnských, staročeských, latinských i německých památek knižní kultury. Na úseku dějin 20. století se projekty zaměřují jednak na výzkum československéa české státnosti, na kritické edice díla T. G. Masaryka a souborů pramenů k soudobým dějinám, jednak na studium hudební kultury.