cart
0

Dějiny českých zemí v mezinárodním kontextu

Provider
AV ČR
Project code
KSK3015601
Project type
Rozvoj badatelského výzkumu
Year of start
1996
Year of completion
2000
Beneficiary
Historický ústav AV ČR
Participants
Archeologický ústav AV ČR; Masarykův ústav AV ČR; Slovanský ústav AV ČR

Rámcový projekt zahrnuje široký okruh dílčích výzkumů časově zahrnujících několik tisíciletí existence kulturních a etnických pospolitostí na dnešním území České republiky. V prehistorickém období se projekty soustřeďují na podstatné vývojové trendy a jejich odraz ve hmotných pramenech. Pro období středověku a novověku stojí v popředí interpretace staroslověnských, staročeských, latinských i německých památek knižní kultury. Na úseku dějin 20. století se projekty zaměřují jednak na výzkum československéa české státnosti, na kritické edice díla T. G. Masaryka a souborů pramenů k soudobým dějinám, jednak na studium hudební kultury.