cart
0

Dějiny výživy a stravování v českých zemích 1945–1970

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA20-17501S
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2020
Rok ukončení - konsolidovaný
2023
Řešitel/ka v MÚA
Martin Franc
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR

Projekt zpracovává otázky výživy a stravování v českých zemích v letech 1945–1970 z různých úhlů pohledu, s akcentem na problematiku stravování jako důležitého kulturního fenoménu vypovídajícího všestranně o dobové společnosti. Vyzdvižena je zejména role stravování ve vyjadřování společenského statusu jednotlivce a vyjadřování kulturních a společenských postojů prostřednictvím stravy. Pozornost je věnována také vytváření a fungování veřejného diskurzu o výživě a stravování a zejména pozici lékařů a fyziologů v tomto diskurzu i jejich interakci s dalšími aktéry. Zahrnuta bude sféra domácího i veřejného stravování a bude reflektován celý řetězec potravinářské produkce a distribuce, tedy význam a dopady fungování zemědělství (včetně samozásobitelství), potravinářského průmyslu či obchodu. Zkoumána bude strava v městech i na venkově, s ohledem na regionální zvláštnosti a zahrnuto bude stravování všech sociálních skupin. Celá problematika je zasazena do rámce celkového ekonomického i politického vývoje.