cart
0

Josef Pfitzner - od historie k ideologii

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/09/1375
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2009
Rok ukončení - konsolidovaný
2011
Řešitel/ka v MÚA
Alena Míšková
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Cílem projektu je přispět k poznání čs. meziválečné společnosti, a to v souvislosti s děním v německy mluvívích zemích. Výstupy:- Monografie Josef Pfitzner - cesta od historie k ideologii- Edice korespondence: Hirsch, Gierach. Mayer- Zpřístupnění významné pozůstalosti v češtině a němčině.