cart
0

Josef Pfitzner - od historie k ideologii

Provider
GA ČR
Project code
GA409/09/1375
Project type
Standardní projekty
Year of start
2009
Year of completion
2011
Researcher in MÚA
Alena Míšková
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Cílem projektu je přispět k poznání čs. meziválečné společnosti, a to v souvislosti s děním v německy mluvívích zemích. Výstupy:- Monografie Josef Pfitzner - cesta od historie k ideologii- Edice korespondence: Hirsch, Gierach. Mayer- Zpřístupnění významné pozůstalosti v češtině a němčině.