cart
0

Korespondence M.F. Rajevského s Čechy

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA409/05/2535
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2005
Rok ukončení - konsolidovaný
2005
Řešitel/ka v MÚA
Vratislav Doubek
Hlavní příjemce
Masarykův ústav AV ČR
Projekt si klade za cíl přiblížit dílčí linii česko-ruských kulturních a politických styků v rozmezí 40.-80. let 19. století, udržovaných prostřednictvím ruské diplomatické mise ve Vídni. Rozšíří tak nejen pohled na vývoj slovanské otázky v Rakousku vesledovaném období, ale zároveň přiblíží podstatu vyzrávání a orientace nově se formujících měšťanských národních elit v Čechách a jejich ambice partnerských vztahů k oficiálním strukturám carské říše. Projekt je koncipován jako jednoletý a navazuje nauzavřený grantový úkol GAČR č. 409/01/0878 (Obraz Ruska v české politice 1848-1914, ukončen v r. 2003). Závěrečný knižní výstup předkládaného projektu představí českým i zahraničním badatelům v komentovaném vydání unikátní soubor dokumentů českýchpolitickýcha kulturních činitelů sledované doby s duchovním správcem ruského vyslanectví ve Vidní M. F. Rajevským. Edice dokumentů bude uvedena autorskou studií, věnovanou otázkám politického i kulturního zájmu české měšťanské elity na dané spolupráce s