cart
0

Korespondence M.F. Rajevského s Čechy

Provider
GA ČR
Project code
GA409/05/2535
Project type
Standardní projekty
Year of start
2005
Year of completion
2005
Researcher in MÚA
Vratislav Doubek
Beneficiary
Masarykův ústav AV ČR
Projekt si klade za cíl přiblížit dílčí linii česko-ruských kulturních a politických styků v rozmezí 40.-80. let 19. století, udržovaných prostřednictvím ruské diplomatické mise ve Vídni. Rozšíří tak nejen pohled na vývoj slovanské otázky v Rakousku vesledovaném období, ale zároveň přiblíží podstatu vyzrávání a orientace nově se formujících měšťanských národních elit v Čechách a jejich ambice partnerských vztahů k oficiálním strukturám carské říše. Projekt je koncipován jako jednoletý a navazuje nauzavřený grantový úkol GAČR č. 409/01/0878 (Obraz Ruska v české politice 1848-1914, ukončen v r. 2003). Závěrečný knižní výstup předkládaného projektu představí českým i zahraničním badatelům v komentovaném vydání unikátní soubor dokumentů českýchpolitickýcha kulturních činitelů sledované doby s duchovním správcem ruského vyslanectví ve Vidní M. F. Rajevským. Edice dokumentů bude uvedena autorskou studií, věnovanou otázkám politického i kulturního zájmu české měšťanské elity na dané spolupráce s