cart
0

Občanská společnost a zrod voleb: volební kultura revoluce 1848 na příkladu českých zemí, Haliče a Bukoviny

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GF24-12195K
Typ projektu
Mezinárodní projekty LA
Rok zahájení
2024
Rok ukončení - konsolidovaný
2026
Řešitel/ka v MÚA
Luboš Velek
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Další příjemci
Institute of History of the Jagiellonian University in Cracow

Projekt usiluje o zmapování volebního dění v českých zemích, v Haliči a Bukovině během revoluce 1848. Analýza volebních procesů, agitací a chování obyvatelstva povede ke komparaci průvodních jevů a volebních výsledků. Výsledky analýzy a komparace poslouží nejen k poznání volební kultury těchto oblastí, ale i k charakterizaci a klasifikaci vznikající politické kultury jmenovaných oblastí a jimi obývaných etnik na pozadí formující se občanské společnosti. Analýza bude prováděna jak perspektivou „shora“, tj. optikou elit (poslanců, úřadů, veřejně činných intelektuálů), tak perspektivou „zdola“, tj. voličů. Sledován bude vývoj volební legislativy, formy a obsahy komunikace politických elit a voličů, volební chování s ohledem na rozsah a intenzitu patologických jevů. Shromáždění osobních a volebních dat poslanců umožní rekonstruovat typy poslaneckých kariér.