cart
0

Popis nové slovní zásoby s využitím počítačové techniky

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA405/94/0552
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
1994
Rok ukončení - konsolidovaný
1996
Řešitel/ka v MÚA
Nikolaj Savický
Hlavní příjemce
Ústav pro jazyk český AV ČR
Další příjemci
Archiv AV ČR (Slovanský ústav AV ČR)

Projekt sleduje dva základní zřetele: -reaguje na skutečnost, že ve slovní zásobě současného jazyka probíhají dynamické procesy, podmíněné společenskými změnami, -usiluje přiblížit českou lexikografii k moderní lexikografii ve vyspělých zemích, která využívá počítačovou techniku. Hlavním výstupem bude lexikologický a lexikografický popis nové slovní zásoby, zpracování bude mít složku teoretickou a výkladovou a složku slovníkovou (slovník neologismů). Za hlavní přínos projektu navrhovatelé pokládají ověřní postupů, jimiž lze skloubit lexikografické a lexikologické koncepce, vypracované naší i světovou lingvistikou, s technicky progresivními a mezinárodně koncipovanými metodami práce s počítačem.