cart
0

Popis nové slovní zásoby s využitím počítačové techniky

Provider
GA ČR
Project code
GA405/94/0552
Project type
Standardní projekty
Year of start
1994
Year of completion
1996
Researcher in MÚA
Nikolaj Savický
Beneficiary
Ústav pro jazyk český AV ČR
Participants
Archiv AV ČR (Slovanský ústav AV ČR)

Projekt sleduje dva základní zřetele: -reaguje na skutečnost, že ve slovní zásobě současného jazyka probíhají dynamické procesy, podmíněné společenskými změnami, -usiluje přiblížit českou lexikografii k moderní lexikografii ve vyspělých zemích, která využívá počítačovou techniku. Hlavním výstupem bude lexikologický a lexikografický popis nové slovní zásoby, zpracování bude mít složku teoretickou a výkladovou a složku slovníkovou (slovník neologismů). Za hlavní přínos projektu navrhovatelé pokládají ověřní postupů, jimiž lze skloubit lexikografické a lexikologické koncepce, vypracované naší i světovou lingvistikou, s technicky progresivními a mezinárodně koncipovanými metodami práce s počítačem.