cart
0

Průvodce po rukopisných fondech archivů v českých zemích

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA404/96/1330
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
1996
Rok ukončení - konsolidovaný
1998
Řešitel/ka v MÚA
Stanislav Petr
Hlavní příjemce
Archiv AV ČR
Cílem navrhovaného projektu bude kritický popis všech rukopisných fondů uložených v archivech České republiky. Soupis poskytne základní informace všem badatelům a uživatelům, kteří užívají rukopisy jako východisko své vědecké práce. Významným přínosem projektu bude skutečnost, že zachytí z převážné části ty rukopisné fondy, pro něž dosud nejsou vydány žádné pomůcky.