cart
0

Průvodce po rukopisných fondech archivů v českých zemích

Provider
GA ČR
Project code
GA404/96/1330
Project type
Standardní projekty
Year of start
1996
Year of completion
1998
Researcher in MÚA
Stanislav Petr
Beneficiary
Archiv AV ČR
Cílem navrhovaného projektu bude kritický popis všech rukopisných fondů uložených v archivech České republiky. Soupis poskytne základní informace všem badatelům a uživatelům, kteří užívají rukopisy jako východisko své vědecké práce. Významným přínosem projektu bude skutečnost, že zachytí z převážné části ty rukopisné fondy, pro něž dosud nejsou vydány žádné pomůcky.