cart
0

Práce, národ, gender. Dělnické hnutí v českých zemích 1914-1918

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GPP410/10/P316
Typ projektu
Postdoktorandské granty
Rok zahájení
2010
Rok ukončení - konsolidovaný
2012
Řešitel/ka v MÚA
Rudolf Kučera
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt je zaměřen na analýzu vlivu specifických externích podmínek 1. Světové války na proměnu dělnického hnutí. Analyzován je vliv podmínek válečného hospodářství na socializaci dělnického hnutí do již zmasovělého hnutí národního, na komplexní proměnugenderových kategorií způsobenou hromadným zapojením žen do pracovních procesů, stejně jako na rozsáhlou vnitřní diferenciaci dělnictva způsobenou restrukturalizací válečného hospodářství. V centru pozornosti projektu se tak nachází proces komplexní proměny dělnického hnutí z hlediska dějin genderu, dějin práce a dějin formování moderního českého národa.