cart
0

Práce, národ, gender. Dělnické hnutí v českých zemích 1914-1918

Provider
GA ČR
Project code
GPP410/10/P316
Project type
Postdoktorandské granty
Year of start
2010
Year of completion
2012
Researcher in MÚA
Rudolf Kučera
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Projekt je zaměřen na analýzu vlivu specifických externích podmínek 1. Světové války na proměnu dělnického hnutí. Analyzován je vliv podmínek válečného hospodářství na socializaci dělnického hnutí do již zmasovělého hnutí národního, na komplexní proměnugenderových kategorií způsobenou hromadným zapojením žen do pracovních procesů, stejně jako na rozsáhlou vnitřní diferenciaci dělnictva způsobenou restrukturalizací válečného hospodářství. V centru pozornosti projektu se tak nachází proces komplexní proměny dělnického hnutí z hlediska dějin genderu, dějin práce a dějin formování moderního českého národa.