cart
0

Soupis iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny

Poskytovatel
GA ČR
Kód projektu
GA404/06/0007
Typ projektu
Standardní projekty
Rok zahájení
2006
Rok ukončení - konsolidovaný
2008
Řešitel/ka v MÚA
Pavel Brodský
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Další příjemci
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Rukopisná sbírka Strahovské knihovny náleží mezi nejbohatší na území České republiky. Její významnou součástí je fond asi 90 iluminovaných rukopisů. Jeho odpovídajícímu využití zatím brání ne zcela dostatečné zpřístupnění. Vydání speciálního katalogu iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny se proto jeví jako úkol velmi aktuální. Práce umožní, aby se sbírce dostalo odpovídajícího uznání nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. To přispěje k jejímu intenzivnějšímu vědeckému využívání i k začlenění české knižní malby do evropských souvislostí. Příprava publikace je sledována Komisí pro soupis rukopisů, která její vydání na reprezentativní úrovni plně podporuje, stejně je vydání katalogu podporováno i Královskou kanonií premonstrátů na Strahově. Náklady na publikaci, která by byla srovnatelná se standardem v evropských zemích a jež by představovala důstojnou prezentaci nejcennějších částí našeho kulturního dědictví, však přesahují finanční možnosti Archivu AV ČR i Strahovské knihovny.