cart
0

Soupis iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny

Provider
GA ČR
Project code
GA404/06/0007
Project type
Standardní projekty
Year of start
2006
Year of completion
2008
Researcher in MÚA
Pavel Brodský
Beneficiary
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Participants
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Rukopisná sbírka Strahovské knihovny náleží mezi nejbohatší na území České republiky. Její významnou součástí je fond asi 90 iluminovaných rukopisů. Jeho odpovídajícímu využití zatím brání ne zcela dostatečné zpřístupnění. Vydání speciálního katalogu iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny se proto jeví jako úkol velmi aktuální. Práce umožní, aby se sbírce dostalo odpovídajícího uznání nejen v rámci České republiky, ale i v zahraničí. To přispěje k jejímu intenzivnějšímu vědeckému využívání i k začlenění české knižní malby do evropských souvislostí. Příprava publikace je sledována Komisí pro soupis rukopisů, která její vydání na reprezentativní úrovni plně podporuje, stejně je vydání katalogu podporováno i Královskou kanonií premonstrátů na Strahově. Náklady na publikaci, která by byla srovnatelná se standardem v evropských zemích a jež by představovala důstojnou prezentaci nejcennějších částí našeho kulturního dědictví, však přesahují finanční možnosti Archivu AV ČR i Strahovské knihovny.