cart
0

Výbor z paleografických a kodikologických studíí Jiřího Pražáka

Poskytovatel
AV ČR
Kód projektu
ICE800770601
Typ projektu
Doplňkové publikační granty
Rok zahájení
2006
Rok ukončení - konsolidovaný
2006
Řešitel/ka v MÚA
Stanislav Petr
Hlavní příjemce
Masarykův ústav a Archiv AV ČR
Výbor paleontologických a kodikologických prací Jiřího Pražáka představuje sumu základních znalostí domácí privenience z vědy o rukopisech ? kodikologie. Vybrané studie byly nejen základním metodickým a teoretickým předpokladem k úspěšnému dokončení grantových projektů, ale slouží i jako základní východisko všem badatelům, kteří svou vědeckou prací usilují o zpřístupňování rukopisných fondů. Obtížná dostupnost těchto studií jak pro badatele, tak zejména pro vysokoškolské studenty vedla pracovníky Komisepro soupis a studium rukopisů ke snaze o jejich nové vydání v souhrnném svazku.